Zagori Bikos
Zagori Bikos

Vico ravine in the mountain range of Pindus.
The world's deepest gorge, 900 feet deep and 1100 feet between the edges.

Location: Zagori Greece

Photographer: Panajiotis Kokkalis

Zagori Bikos

Vico ravine in the mountain range of Pindus.
The world's deepest gorge, 900 feet deep and 1100 feet between the edges.

Location: Zagori Greece

Photographer: Panajiotis Kokkalis